L’objecte del present document és establir un marc de referència per al municipi que defineixi les directrius
generals de desenvolupament, i configuri el caràcter i la imatge de Les Franqueses dels propers anys,
construït sobre la base d’una acurada diagnosi de la situació actual en que es troba el municipi.
La disposició del Pla urbanístic estratègic, ha de permetre al municipi, programar i dirigir les properes
actuacions a curt i mig termini sota una mateixa visió global, així com preveure les accions a desenvolupar a
llarg termini que conformaran Les Franqueses del futur. Un full de ruta a seguir en les futures accions de
transformació i millora urbana d’aquest territori a curt, mig i llarg termini, sobre la base de dos principis
bàsics:

– Millorar l’articulació urbana i amb el territori

– Requalificar el centre urbà consolidat i reequilibrar els futurs creixements naturals

 

Podeu consultar altres documents sobre el mateix municipi aquí.