El barri de Bellavista, el segon nucli més poblat de Les Franqueses del Vallès,  presenta dificultats de connectivitat amb els territoris limítrofs, ja que està envoltat d’infraestructures de la Ronda Nord i el traçat de les vies del tren, que actuen com a barreres físiques.

L’objecte del present document la redacció de l’Estudi de Programació per millorar la connexió del barri de Bellavista amb la resta del a Les Franqueses del Vallès.

L’estudi ha realitzat un anàlisi de l’àmbit i un diagnòstic de l’estructura urbana del barri de Bellavista, per acabar proposant cincs alternatives possibles per la millorar la connectivitat dels barris del municipi.

 

Podeu consultar altres documents sobre el mateix municipi aquí.