>Territoris XLM és un equip que promou, assessora i desenvolupa estudis i projectes de territori, ciutat i paisatge.

>Territoris XLM neix l’any 2013 amb la voluntat de crear una nova plataforma de professionals/tècnics preocupats per les necessitats de les ciutats i els territoris contemporanis, amb l’objectiu d’aportar amb l’experiència adquirida, les solucions urbanístiques més adequades fonamentades en tres eixos:

– Comprensió integral dels processos: interdisciplinarietat, adequada lectura i diagnosi,

– Rigurossitat tècnica: experiència i trajectoria professional de les persones.

– Compromís ambiental i social. Necessitat d’evolucionar i explorar noves lógiques de diagnosi i intervenció.

>Territoris XLM és una plataforma que integra transversalment professionals de diverses disciplines, adaptant la composició dels equips de treball a cada situació.

.